Моделът MAX300 е ремарке с 2 или 3 централни оси и рампи. MAX300 е предназначен за транспорт на машини. Моделът MAX300 е ремарке със стъпалови рамки с 2 или 3 централни оси и рампи.

MAX300 е предназначен за транспортиране на по-малки и средни земеделски машини или различни превозни средства. Освен MAX100, MAX200, MAX400 и MAX510 моделът, MAX300 покрива нарастващо търсене на клиенти, ориентирани към транспорта.

Абонирайте се за последните новини