Общо описание

Транспортни модули с 2-6 оси, които могат да бъдат взаимно свързани.

С ширина от 3000 mm, с възможност за механично или хидравлично управление. Ново: съществуват и самоходни модули с електронно управляеми завивания.

Абонирайте се за последните новини