Общо описание

Този модел е предназначен за превоз на стоки при контролирана температура и разполага с иновативен хладилен агрегат, разработен от Liebherr в тясно сътрудничество с Krone. Този агрегат се състои от три независими охлаждащи модула, известни като „plug & play“, които предоставят възможност за поддържане на температурата както заедно, така и отделно в различните части на товарното пространство. Само два модула са достатъчни, за да поддържат желаната температура, така че дори ако един модул изненадващо спре да функционира, превозът може да продължи без да се наруши студената верига. Сервизните интервенции се намаляват значително, тъй като е необходимо само бърза замяна на дефектния модул, минимизирайки престоя и избягвайки необходимостта от извънредни ремонти извън работното време на сервизната мрежа.

Абонирайте се за последните новини