Общо описание

Моделът е предназначен за превоз на стоки при контролирана температура и е специално разработен за транспорт на животински трупове. Той е оборудван със здрави метални рамки в страничните стени и тавана, които съдържат куки за укрепване, монтирани върху тавана в напречна посока. Този модел е сертифициран съгласно стандартите на НАССР. В зависимост от вида на животинските трупове, които ще се превозват, може да бъде оборудван със специфичен брой линии за укрепване и свързани с тях куки.

Абонирайте се за последните новини