От 1 януари 2022 г. CTE Трейлърс България разширява портфолиото на представляваните от нея марки и става представител и на компанията FAYMONVILLE Group

Faymonville Group (https://www.faymonville.com/) е водещ производител на специализирани превозни средства за тежкотоварен транспорт. Произведените от нея полуре- маркета, нископодови ремаркета, модулни превозни средства и самоходни превозни средства могат да се използват за пре-воз на всичко, което е изключително тежко, дълго, широко или високо. Портфолиото ѝ включва решения за транспорт на това-ри от 15 до 15 000 тона и даже повече. Компанията е пионер в технологията за производство и качеството при конструиране-то на специализирани превозни средства. Интересен факт е, че тя произвежда всичко самостоятелно – от първия лист ме-тал до завършеното ремарке. Разполага с 5 производствени предприятия – в Люксембург, Белгия, Полша, Италия и Русия, и изнася в повече от 125 държави.

Faynmoville Group е компания майка на Max Trailer – марка, която CTE Trailers Bulgaria вече представя и продава успешно в България. Вземайки представителството и на Faynmoville, Group CTE Trailers Bulgaria разширява възможностите за дос-тавка на още по-разнообразни тежковозни полуремаркета, от-говарящи на конкретните нужди на клиентите.

Портфолиото
Faynmoville Group включва решения за транспорт на товари от 15 до 15 000 тона